Løpsanalyse

Løpeklinikken vil i løpet av våren 2022 tilby løpsanalyse for alle fra hobbymosjonisten til eliteutøveren. Vi innleder timen med å diskutere din trening, skadehistorikk og mål med løpingen. For å analysere løpeteknikken benytter vi oss av MotionMetrix og egenfilming av løpsteknikk. Testene utføres på en tredemølle ved hjelp av to avanserte dybdekameraer som registrerer løpeteknikk og løpeøkonomi. MotionMetrix-systemet gir oss hele ni parametere, blant annet løpsøkonomi, steglengde, stegfrekvens og kontakttid med bakken.

I tillegg filmes du med eget kamera fra både side og bakside til bruk i eget analyseprogram. Hensikten med analysene er å avdekke eventuelle uhensiktsmessige bevegelsesmønstre som kan gjøre løperen mer skadeutsatt, i tillegg til å optimalisere løpeteknikk til å være med mulig energieffektiv. Deretter vil vi foreta en bevegelsesanalyse hvor vi noterer eventuelle avvik fra et optimalt bevegelsesmønster. På slutten av timen vil vi gi deg råd om hvilke endringer du bør gjøre for å optimalisere/endre din løpeteknikk.

Endring av løpeteknikk er en prosess som tar tid, derfor anbefaler vi oppfølgende timer etter endt analyse. Ved kjøp av løpepakke eller enkelttimer vil du få individuell oppfølging fra våre dyktige løpecoacher som vil gi deg tilpassede øvelser, treningsprogram og råd om hvordan du kan forbedre løpeteknikken. Forskning viser at det tar mellom 6-8 uker å endre en løpeteknikk.

Du får en utfylllende rapport!